Strona główna » Jak kryptowaluty są regulowane w Polsce
Podatki kryptowalutowe

Jak kryptowaluty są regulowane w Polsce

Polska jest jednym z krajów, gdzie praca z kryptowalutami jest ściśle regulowana. Każdy przedsiębiorca, który chce inwestować w obszarze kryptowalut w Polsce, musi zarejestrować się w specjalnym rejestrze. Aby znaleźć się w rejestrze, konieczne jest spełnienie kilku istotnych warunków i uzyskanie specjalnej licencji. Przedstawimy, jak regulowany jest rynek kryptowalut w Polsce.

Jak jest regulowana kryptowaluta w Polsce: główne zasady

Zgodnie z polskim prawem, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie kryptowalut jest regulowaną działalnością i może być prowadzone jedynie po wpisaniu do rejestru firm zajmujących się wirtualnymi walutami. Pod ten rodzaj regulacji podlegają podmioty prawne, które świadczą usługi w następujących obszarach:

  • Kupno i sprzedaż kryptowalut
  • Wymiana kryptowalut
  • Pośrednictwo w wymianie
  • Prowadzenie księgowości transakcji kryptowalutowych

Co oznacza licencja na kryptowaluty w Polsce?

Od 1 listopada 2021 roku w Polsce obowiązuje rejestr komercyjny dla kryptowalut. Przedsiębiorcy zajmujący się kryptowalutami musieli zarejestrować się w specjalnym rejestrze przed 1 maja 2022 roku.

W ten sposób rząd Polski stara się zapobiec wykorzystywaniu kryptowalut jako środka płatniczego do finansowania jakiejkolwiek nielegalnej działalności oraz podnieść ochronę użytkowników wirtualnych pieniędzy. Rejestr został stworzony w celu realizacji tych celów, zapewniają polskie władze. Teraz każda osoba fizyczna lub prawna świadcząca usługi związane z kryptowalutami, ale nie posiadająca rejestracji w rejestrze, będzie musiała zapłacić karę w wysokości 100 000 złotych, czyli około 22 000 euro.

Aby uzyskać licencję na kryptowaluty w Polsce, należy spełnić kilka warunków. Po pierwsze, najważniejszym wymogiem jest brak skazania, co należy potwierdzić zaświadczeniem z Ministerstwa Sprawiedliwości Polski. Po drugie, osoby zajmujące się wirtualnymi walutami oraz przedstawiciele polskich firm kryptowalutowych muszą posiadać wiedzę w tym obszarze. Aby to osiągnąć, konieczne jest ukończenie szkolenia lub kursu dotyczącego obsługi wirtualnych pieniędzy oraz pracowanie w dziedzinie kryptowalut przez co najmniej rok. Wszystko to należy potwierdzić oficjalnymi dokumentami.

Przedsiębiorcy muszą płacić podatki tylko w samej Polsce – kraj ten zawarł umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z ponad 84 państwami na świecie, co czyni Polskę bardzo atrakcyjnym rynkiem.

Regulowanie kryptowalut w Polsce: historia zagadnienia

W marcu 2018 roku polski parlament przyjął ustawę mającą na celu zwalczanie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu zgodnie z tzw. 4. Dyrektywą Unii Europejskiej. Decyzje zawarte w tej dyrektywie mają ułatwić kontrolę podejrzanych transakcji z wykorzystaniem kryptowalut. Państwa członkowskie mają możliwość wdrożenia wymogów dyrektywy na jeden z trzech sposobów:

  1. Wprowadzenie licencjonowania kryptowalut.
  2. Utworzenie rejestru podmiotów prowadzących działalność w zakresie kryptowalut.
  3. Uznawanie usług wymiany wirtualnej waluty jako typ usług finansowych.

Parlament Polski długo opóźniał wdrażanie wymagań 5. Dyrektywy, kryptowalutowe firmy nie musiały się rejestrować ani uzyskiwać licencji na działalność związanej z kupnem lub wymianą kryptowalut. Usługi wymiany kryptowalut nie były uważane za usługi płatnicze, więc nie było konieczności posiadania licencji finansowej. Jednak 30 marca 2021 roku parlament Polski przyjął poprawki do tej ustawy, które weszły w życie 31 października 2021 roku.

Aby zrozumieć, jak regulowana jest kryptowaluta w Polsce, należy również zauważyć, że zgodnie z nowym prawem został ustalony nowy próg KYC (Know Your Customer) dla transakcji z kryptowalutami. Jeśli wcześniej ten poziom wynosił 15 000 euro, to od 31 października 2021 roku identyfikacja klientów musi być przeprowadzana przy transakcjach powyżej 1000 euro. Organizacje, których głównym biznesem jest wymiana lub handel kryptowalutami, będą musiały identyfikować wszystkie jednorazowe transakcje powyżej 1000 euro. Innymi słowy, nie będziesz mógł kupić ani sprzedać kryptowaluty bez przeprowadzenia weryfikacji, jeśli wartość transakcji przekracza ten próg.

Warto również zauważyć, że nie wszystkie organizacje zajmujące się handlem kryptowalutami lub ich wymianą są zobowiązane do przestrzegania zasad AML. Na przykład firmy doradcze i platformy edukacyjne dotyczące kryptowalut nie podlegają tym wymaganiom.

Podatek od kryptowalut w Polsce

W Polsce przedsiębiorstwa i osoby fizyczne są zobowiązane do płacenia następujących podatków:

  • Podatek dochodowy od osób prawnych – 9%, jeśli wartość sprzedaży w bieżącym roku nie przekracza równowartości 2 milionów euro, oraz 19%, jeśli wartość sprzedaży jest wyższa.

  • Podatek od towarów i usług (VAT) – stawka podstawowa wynosi 23%.

  • Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) – od 17% do 32% (w zależności od rodzaju opodatkowania i wysokości dochodu).

Ponieważ kryptowalutowe przedsiębiorstwa podlegają regulacjom dotyczącym działalności gospodarczej, muszą one płacić wszystkie podatki. Po oficjalnym zatrudnieniu pracowników pracodawca musi odprowadzać następujące składki: na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz do Funduszu Emerytalnego. Łączna suma podatków wynosi około 64% podatków od wynagrodzenia pracownika.

W Polsce każda firma musi składać deklaracje podatkowe i prowadzić księgowość. Na przykład, VAT jest płatny co miesiąc lub co kwartał, a podatek dochodowy od osób prawnych jest płatny raz w roku. Wymagane sprawozdawczości są składane raz w roku. Ogólnie rzecz biorąc, prowadzenie księgowości można zlecić zewnętrznej firmie, a koszt usług księgowych w Polsce wynosi od 150 euro miesięcznie.

Czym jest Web3? Czytaj tutaj

Top 9 zasad: Jak skutecznie handlować? Czytaj tutaj

Od czego zależy kurs Bitcoina i cena kryptowaluty? Czytaj tutaj

Post navigation

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Jak sprzedać kryptowaluty z głową: Poradnik do OCO

Ja stworzyłem własną kryptowalutę

Co to jest liczba transakcji na sekundę (TPS)

ChatGPT pomaga w handlu kryptowalutami